Ready to talk?

Our offices.

Oddy
places.

Kuopio

 • +358 44 771 1770
  Kauppakatu 12
  70100 Kuopio

Iisalmi

 • +358 10 3211 901
  Kauppakatu 14
  74100 Iisalmi

Espoo

 • +358 10 3211 906
  Piispantilankuja 4
  02240 Espoo

Tampere

 • +358 40 124 5500
  Korkeakoulunkatu 6c
  33720 Tampere

Atlanta, US

 •